Сургалт

Рубик шоо

Хамрах хүрээ: 2-12 ангийн сурагчид
Хүүхдийн сэтгэхүй хөгжүүлэх рубик шооны сургалтаар суралцагч анхан шатны эвлүүлэх аргыг сурах явцад анхаарал төвлөрөлт, ой тогтоолт, мэдрэмж, хурд, өөртөө итгэх итгэл зэрэг хүүхдийн олон суурь чадвар алхам алхмаар хөгжинө.
Бүртгэл хаагдсан