Сургалт

Ой тогтоолт

Хамрах хүрээ: 2-12 ангийн сурагчид
Сайн ой санамжийн тусламжтайгаар бид ямарваа нэг чухал зүйлсээ мартана гэсэн айдсаасаа ангижирч чадах бөгөөд ингэснээр та өөрийн сурлага, кареер болон хувийн амьдралыг тань үргэлж хойш нь татаж байдаг сэтгэлзүйн дарамтнаас чөлөөлөгдөх бүрэн боломжтой болох юм.
Дараах 2 сонголтоос өөрт тохирох түвшнийг сонгоно уу.
Та өөрийн/хүүхдийнхээ ангийг сонгоод тохирох сургалтанд бүртгүүлнэ үү.
Та өмнөх сургалтын сертификатын дугаараа оруулан тохирох түвшинд бүртгүүлнэ үү.