Сургалт

Түргэн бодолт

Хамрах хүрээ: 2-5 ангийн сурагчид
Олон улсад үр дүнгээрээ гайхагдаж буй 7 – 12 насны хүүхдийн тархины хөгжлийг дэмжигч тархины үйл ажиллагаанд тохирох арифметик үйлдлийн аргачлалыг ой тогтоолтын аргачлалтай хослуулан тархинд синержи үүсгэгч маш онцгой түргэн бодолт болон оюуны хөгжлийн сургалт юм.
Дараах 2 сонголтоос өөрт тохирох түвшнийг сонгоно уу.
Хэрэв та анх удаа суралцах гэж байгаа бол хамгийн эхний түвшинд бүртгэнэ.
Та өмнөх сургалтын сертификатын дугаараа оруулан тохирох түвшинд бүртгүүлнэ үү.