Сургалт

Хүрд

Хамрах хүрээ: 2-3 ангийн сурагчид
Хэрэв хүүхэд тань хүрд цээжлэх арга барилаа нэг л олохгүй байвал энэ сургалтыг танд санал болгож байна. Хүүхэд тань 8 удаагийн хичээлд хамрагдсанаар ХҮРД-ээ хөгжилтэй аргаар бүрэн тогтоох болно.
Бүртгэл хаагдсан