Салбах нээх эрх хүсэгчийн анкет

Монголын оюун ухааны академийн оюуны хөгжлийн хөтөлбөрийг сонгон франчайзийн гэрээгээр хэрэгжүүлэх хүсэлтээ илгээж байгаа танд баярлалаа. Таны илгээсэн анкетыг үндэслэн бид хөтөлбөр хэрэгжүүлэх эрх олгох боломжтой эсэх талаар эхний шатны шийдвэрийг гаргах тул холбогдох мэдээллийг үнэн зөв мэдүүлж илгээнэ үү.

Холбогдох утас: 7000-2266, 9665-4914

Эрх хүсэгч нь албан байгууллага бол

Анкет илгээж буй эрх хүсэгчийн хувийн мэдээлэл

Дараах мэдээллүүдийг зураг (jpg,jpeg,png) болон pdf хэлбэрээр хавсаргаж явуулна уу.
Заавал:

  • Салбар хариуцаж ажиллуулах хүний 3 үеийн намтар
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Хэрэв байгаа бол:

  • Байгууллагын танилцуулга /хэрэв байгаа бол/
  • Сургалт явуулах эрх бүхий тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /хэрэв байгаа бол/
  • Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар /хэрэв байгаа бол/
  • Сургалт явуулах анги танхим объектын зураг /хэрэв байгаа бол/
  • Зорилтод зах зээлийн судалгаа /хэрэв байгаа бол/