Салбах нээх эрх хүсэгчийн анкет

  Монголын Оюун Ухааны Академийн оюуны хөгжлийн хөтөлбөрийг сонгон франчайзийн гэрээгээр хэрэгжүүлэх хүсэлтээ илгээж байгаа танд баярлалаа. Таны илгээсэн анкетыг үндэслэн бид хөтөлбөр хэрэгжүүлэх эрх олгох боломжтой эсэх талаар эхний шатны шийдвэрийг гаргах тул холбогдох мэдээллийг үнэн зөв мэдүүлж илгээнэ үү.

  Холбогдох утас: 7000-2266, 9665-4914

  Эрх хүсэгч нь албан байгууллага бол

  Анкет илгээж буй эрх хүсэгчийн хувийн мэдээлэл

  Дараах мэдээллүүдийг зураг (jpg,jpeg,png) болон pdf хэлбэрээр хавсаргаж явуулна уу.
  Хувь хүн бол:

  • 3 үеийн намтар
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Сургалт явуулах анги танхим, гаднах объектын байршил, зургийг хавсралтаар илгээх
  • Тухайн хот /аймаг/сум/ дүүрэг дэх 1-12-р ангийн сурагчдын тоо, зорилтот зах зээлийн судалгааг хавсралтаар илгээх

  Албан байгууллага бол:

  • Байгууллагын дэлгэрэнгүй танилцуулга
  • Сургалт явуулах анги танхим, гаднах объектын байршил, зургийг хавсралтаар илгээх
  • Сургалт явуулах эрх бүхий тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
  • Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар
  • Тухайн хот /аймаг/сум/ дүүрэг дэх 1-12-р ангийн сурагчдын тоо, зорилтот зах зээлийн судалгааг хавсралтаар илгээх